Nytt talent til TekstLab Inkubator – Susanne Xin!

Foto: Sindre Deschington

Vi ønsker vår nye deltaker i TekstLab Inkubator velkommen – Susanne Xin.

«MITT MØTE MED TEKSTLAB oppstod da jeg søkte etter en arena der jeg kunne utforske andre måter å formidle på. Gjennom ukentlige møter med TekstLab fikk jeg muligheten til å bli kjent med tekst i ulike sammenhenger med andre deltakere, og jeg utviklet en enorm kjærlighet for ordene og de uendelige uttrykksmåtene. Etter å ha blitt med på prøverom og fått veiledning, fikk jeg så mange eureka-øyeblikk at det ble en selvfølge å ville eksperimentere mer og være dypere i relasjonen mellom tekst og musikk.»

Prosjektet Susanne skal utvikle i TekstLab Inkubator er Cây đa, en musikalsk forestilling som handler om flukt, sårbarhet, identitetsforvirring og kjærlighet. Gjennom å blande egne historier fra oppveksten, foreldrenes kamp som båtflyktninger og vietnamesiske folkeeventyr i et meditativt landskap, håper hun å gripe publikum med alle sanser og skape dialog. 

OM SUSANNE XIN

Susanne Xin (f.1998) er en norsk-vietnamesisk kunstner, pianist og musikkpedagog. Hun er nylig utdannet ved Norges musikkhøgskole i en bachelor i musikkpedagogikk med klaver som hovedinstrument. For øyeblikket inspireres hun av hvordan hverdagslige øyeblikk og handlinger forandrer seg i møte med ulike kulturer, og uttrykker dette i kunsten gjennom å blande improvisasjon, tekst og ny musikk. I tillegg prøver hun å utvide sin egen og lytterens lydhorisont med flygelet gjennom å utforske og eksperimentere med extended techniques og preparering.