Nye forbindelser for Mariko Miyata-Jancey i TekstLab Inkubator / by Christine Vik Bratvold

Stillbilde fra video: Maja Wilhite Hannisdal / Mariko Miyata-Jancey

Stillbilde fra video: Maja Wilhite Hannisdal / Mariko Miyata-Jancey

Mariko Miyata-Jancey har kommet gjennom nåløyet til masterstudiet i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun avslutter nå sin deltagelse i TekstLab Inkubator og begynner det toårige masterstudiet høsten 2019.

Mariko har vært med i TekstLab Inkubator siden 2016. Her har hun videreutviklet sitt eget uttrykk som kombinerer bevegelse med egen tekst, i intime forestillinger som undersøker eksistensielle forhold og relasjonen mellom det personlige og det private, også i tilstedeværelsen sammen med publikum. Dette har vært hennes overbyggende kunstneriske interesse i hele programperioden der hun  har utviklet prosjektene "Røtter, greiner og nye kvister" (2016), "Litt bortover i tiden" (2017) og “En undersøkelse av nærhet“ (2018). Spesielt i det siste prosjektet har hun ønsket å gå enda dypere inn i relasjonen mellom det private og det personlige i forholdet til tilskuerne. 

Gjennom Inkubator har Mariko fått tilpasset støtte til sin kunstneriske fordypning og produksjon med tilgang til studio og prøverom, veiledning av anerkjente kunstnere, teknisk veiledning og teknikk, samt visningsmuligheter på Scratch kvelder i Oslo, Tromsø og Trondheim, i tillegg til årlige visninger på TekstLab Scratch Festival på Dramatikkens Hus eller Sentralen. Mariko medvirket i visning av «Det usagte, de uhørte» av Shanti Brahmachari under Ferske Scener på Hålogaland Teater i 2016.

Mariko har i Inkubator hatt veiledning og workshops med kunstnere som Janne-Camilla Lyster, Terje Tjøme Mossige, Ole Jørgen Løvås, Melanie Fieldseth, Cecilie Lindeman Steen og Shanti Brahmachari. Etter en veiledet bevegelse- og skriveøkt i Inkubator skrev Mariko teksten «Etter bevegelsen» som ble antatt til Journal for Ny Dans #5, som publiseres i disse dager.

Som en del av programmet, fikk Mariko reisestipend til studieopphold i Kyoto, Japan. «Jeg har alltid vært interessert i tekst, og hadde behov for å ta i bruk tekst i dansen, samtidig som jeg følte meg låst av den. Gjennom TekstLab har det vært mulig å gå videre inn i det tekstlige, og under oppholdet i Japan ble dette klarere for meg», sier Mariko.

I prosjektene hun har utviklet i Inkubator har hun vært opptatt av å skape rom på scenen med bevegelse og tekst som publikum kan bli dratt inn i: 
«Jeg vil utvide stedet og tiden i en forestilling så ting som har vært eller skal komme, blir levende for publikum, slik at de blir transportert til andre steder og andre steder flyttes inn på scenen.Jeg ønsker å undersøke grensene mellom det private og det personlige og vil jobbe tematisk med det nære og det familiære. Jeg arbeider også direkte med relasjonen til publikum, og dialogen med verden gjennom møtet med publikum fra scenen».

Gjennom TekstLab har Mariko jobbet som veileder ved mottaksklasser, på Scratch-kvelder og med TekstLab Unge Stemmer. Hun har også vært utøver i den performative workshop’en TekstLab InterAkt i Den Kulturelle Skolesekken i Asker i årene 2017-2019.