TekstLab Scratch Kveld 19. april @Sentralen / by Christine Vik Bratvold

TekstLab fyller 10 år i 2018 og torsdag 19. april kl. 18 feirer vi og ønsker velkommen til TekstLab Scratch Kveld i Vinterhagen på Sentralen!

VELKOMMEN! Gratis inngang!

På scenen ser du de råeste stemmene fra hele Oslo. Barn, ungdom og scenekunstnere fyller Vinterhagen på Sentralen med Scratch stunts: sterke og nyskrevne tekster, musikk, performans, rap, dans og poesi. Du møter scenekunstnere, Unge Stemmer fra Tøyen, Furuset, Stovner og Grønland & unge kunstnere fra TekstLab Inkubator.

Gratis inngang og byens beste Scratch snacks! Velkommen!

Hva er Scratch? Scratch er en åpen work-in-progress arena: 
[...]Scratch er et uttrykk for en prosess som starter helt fra grunnen. Deltakerne har en idé eller konsept som de ønsker å utvikle videre. Det kan være lyd/musikk, dans/bevegelse, muntlig eller skriftlig språk, objekt/visuelt uttrykk eller en kombinasjon av disse. TekstLab lager en ramme – et laboratorium – der deltakerne sammen med veiledere og andre utøvere eksperimenterer for å finne ut hvordan ideen kan finne scenisk form og uttrykk. Les mer på: http://www.scenekunst.no/sak/tekstlab-scratch-hva-er-det-egentlig/ https://www.tekstlab.com/tekstlab-scratch/

TekstLab Scratch er støttet av Norsk Kulturråd og Sparebankstiftelsen.

Scratch Kvelden er arrangert i samarbeid med Sentralen UNG

Foto: Frédéric Boudin

Foto: Frédéric Boudin