Jubileumsfestival: "Glokale stemmer" / by Christine Vik Bratvold

T e k s t L a b   f e i r e r   1 0 å r   m e d   s c e n e k u n s t f e s t i v a l e n

                                                                      g l o k a l e   s t e m m er
17. - 21. oktober 2018


S e n t r a l e n   D r a m a t i k k e n s  H u s   C a f e t e a t r e t  B i b l o T ø y e n

 

Vi lever i en glokal verden - et lokalsamfunn som rommer verden med ulike språk,
kulturer og væremåter. Gjennom 10 år har kunstnere, barn og ungdom utviklet
tekster, performance og forestillinger om hvordan det er å leve i det glokale.
På festivalen møter du sterke unge stemmer med historier basert på egne
erfaringer og opplevelser om hvem vi er og hvor vi hører til. Her kan du oppdage fremtidens kulturarv! Det er 23 arrangementer på programmet:
Forestillinger, konserter, work-in-progress visninger, TekstBad, workshops,
samtaler og møter med internasjonale gjester om kunst, kultur og politikk. 
Gratis inngang på alle visninger under festivalen.

Velkommen! 

Se hele programmet her.