TekstLab søker Produsent/Administrator – deltid/frilans / by Christine Vik Bratvold

Vi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert produsent/administrator.
Vi søker deg med interesse og erfaring fra scenekunst/kulturproduksjon og formidling, og du har gjerne nettverk i feltet.


Søker bør ha god gjennomføringsevne og gode kommunikasjonsferdigheter; skriftlig og muntlig. Du trives med å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver parallelt og kan skifte fokus fra langsiktig planlegging til prekære oppgaver.


Stillingen innebærer arbeidsoppgaver som: 

-       Produsere/koordinere/tilrettelegge og administrasjon av organisasjonens produksjoner, aktiviteter og program, særlig for og med barn og ungdom. Festival, TekstLab Ung, workshops, Scratch program, DKS og Inkubator (Talent Norge satsning) er eksempler på aktuelle prosjekter i TekstLab i 2018.
 

TekstLab har base på Sentralen i Oslo. Vi kan tilby et spennende, kreativt og dynamisk arbeidsmiljø i samspill med flere samarbeidspartnere og utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgavene vil variere over tid, og vil planlegges i tett dialog med deg ut fra din kompetanse og organisasjonens behov.


Varighet: Ut 2018 med mulighet for forlengelse

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknader behandles fortløpende.
Stillingen har snarlig tiltredelse, etter avtale. Honorar etter avtale. 

Kort motivasjonsbrev (max 1 A4 side) og CV sendes til post@tekstlab.com
Mailen merkes med ”Søknad og Att.: Shanti Brahmachari og Christine Vik Bratvold”.  
Frist: 8. Februar 2018


OM TEKSTLAB
TekstLab feirer 10 års jubileum i 2018.

TekstLab - Nye stemmer nye historier, har siden 2008 vært et tilbud til kunstnere og ungdom som arbeider med scenetekstutvikling og produksjon. Intensjonen med prosjektet er å få frem nye stemmer ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle idéer, konsept, eller utkast til tekster gjennom prosessarbeid. Programmet har som mål å skape et åpent og tverrfaglig miljø for å eksperimentere og praktisk utvikle nye fortellinger, scenetekster, performans og utrykk. Arbeidet er praktisk og foregår gjennom eksperimentering på gulvet og i samspill mellom tekst, fortellinger, lyd, objekt, språk, interkulturelle utrykk og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen. TekstLab arbeider på flere arenaer: teatre, skoler, bibliotek, ungdom og- fritidsklubber og samarbeider også med flere festivaler.

Se vår Facebook-page HER

 

Foto: Frédéric Boudin