TekstLab på SEANSE konferanse: «Kunstnere i kreative partnerskap» / by Christine Vik Bratvold

TekstLab på SEANSE konferanse: «Kunstnere i kreative partnerskap»
- tirsdag 19. april, 09.00-16.00 på Sentralen

09.15 - 09.45: TekstLab v/ Shanti Brahmachari og TekstLab Unge Stemmer med kunstnerisk innslag fra "The politics of identity". For mer info, fullt program og påmelding SE HER

Kreative partnerskap handler blant annet om samspillet mellom det kunstneriske og det pedagogiske, og SEANSE vil i forbindelse med konferansen arrangere en paneldebatt med fokus på omleggingen av Den Kulturelle Skolesekken. Målgruppe – kunstinstitusjoner og kunstnere som deltar i eller ønsker å delta i kreative partnerskap med skoler og/eller andre samfunnsinstitusjoner

540c3fb7114c1ad986684efe125cf930_f389.jpg
4ae3b67ed166357774863b54c1dca1a1_f386.jpg