TekstLab - en tilpasset metode for tekstutvikling / by Christine Vik Bratvold

Shanti Brahmachari har i boken "Narrativ identitet. Drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst" beskrevet hvordan kunstnere i TekstLab utvikler nye tekster med barn og ungdom i skoler og i teater. Hun presenterer ideene bak prosessarbeidet og legger spesielt vekt på hvordan de unge gis reell mulighet til å utvikle egne historier og finne personlige kunstneriske uttrykk.

TekstLab - en tilpasset metode for tekstutvikling

Antologien Narrativ identitet belyser drama- og teaterfaglige metoder fra arbeid i skole og grupper med variert sosial og kulturell bakgrunn. Boken tar for seg begrepet «narrativ identitet» og undersøker det opp mot to eksisterende praksiser i Norge i dag; SolidaritetsForumTeater og TekstLab. Den henvender seg primært til studenter på lærerutdanningen og på faget Flerkulturell forståelse, men vil i tillegg være av interesse for alle som arbeider interkulturelt.

Boken starter med et teorikapittel som undersøker og belyser fenomenet narrativ identitet. Deretter beveger den seg over i to praktisk funderte kapitler, for til slutt å samle trådene i et kapittel der alle delene settes i «spill» med hverandre. Fagboken presenterer teori og praksis i samspill, avdekker et teoretisk landskap og gir praktiske redskap til de som jobber med drama og teater i det interkulturelle Norge.

Narrativ identitet
Drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst
Av: Karin Brunvathne, Shanti Brahmachari, Heidi M. Haraldsen, Siri Ingul, Anna S. Songe-Møller

Ønsker du å kjøpe boken? SE HER

Narrativ-cover-500x500.jpg