Scratch Festival 2015 overstått ! / by Christine Vik Bratvold

Foto: Ferdaminne av Ali Djabbary

Foto: Ferdaminne av Ali Djabbary

TekstLab Scratch Festival 2015 overstått !

Festivalen er gjennomført med:

  • Internasjonale gjester: Eugenio Barba presentasjon & seminar «The theatre as a cultural catalyst» og Julia Varley arbeidsdemonstrasjon “The Flying Carpet» ved Odin Teatret
  • Fem visninger fra det dokumentariske prosjektet «politics of identity»
  • Fire scratch kveld med visninger av mer enn 30 nyskrevne tekster av ungdom og unge scenekunstnere
  • Scratch Stunts ved TekstLab Unge Stemmer
  • Skrivekurs om kritikk av scenekunst med 20 ungdommer

Varm takk til alle scenekunstnere i politics of identity for sterke tekster, sceniske uttrykk og meningsfulle samtaler med engasjert og deltakende publikum om hvordan vi møter hverandre som mennesker i vår samtid & hva disse møtene gjør med hvordan vi forstår oss selv. Produksjoner

Takk til de unge scenekunstnerne som var villige til å gå dypt inn i prosessarbeid, jobbe sammen og utvikle hverandres ideer til tekster og uttrykk av høy kvalitet. Sterkt og imponerende.

Mest av alt, takk til alle dere ungdommer & TUS som utvikler tekster som får oss til å se verden og livet fra nye perspektiver, som har mot til å være stemmer som vi kan lytte til på Scratch visninger.

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere, og ikke minst til de mange hundre publikummere som skapte festivalstemning og ga oss rike tilbakemeldinger som vi tar med oss i arbeidet videre.

Shanti Brahmachari