Scenekunst i offentlig rom / by Christine Vik Bratvold

SEMINAR -Scenekunst i offentlig rom, et videreutdanningstilbud ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tid:
20. november, kl. 9.00-15.30

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo, Auditoriet (seminar) og Resepsjonen (utstilling)

Foto: Fra Mie Dinesens prosjekt "City Scape"

Foto: Fra Mie Dinesens prosjekt "City Scape"

Foto: fra Camilla Borud Strandhagens prosjekt "Gaven"

Foto: fra Camilla Borud Strandhagens prosjekt "Gaven"

Scenekunst i offentlig rom,-et videreutdanningstilbud ved Kunsthøgskolen i Oslo.- et seminar der de gjennomførte prosjektene fra siste studieløpet legges frem for publikum. Studentene har hatt praksis med etablerte aktører i feltet.

I seminaret skal studentene legge fram og dokumentere sine gjennomførte prosjekter. De har hatt praksis ute i reelle prosjekter i samarbeid med etablerte og relevante aktører i feltet.

Videreutdanningstilbudet Scenekunst i offentlig rom er et prosjekt- og erfaringsbasert studie knyttet opp mot å utvikle scenekunstprosjekter. Studiet skal gi praktisk og teoretisk innsikt i å anvende scenekunst i en sammensatt og mangfoldig kunstarena, samt evne til å analysere og utforske scenekunstens møte med ulike kontekster og målgrupper. Målgruppen for studiet er scenekunstnere og scenekunstpedagoger både innenfor danse- og teaterfeltet.

I tillegg til fremleggene, blir det en felles diskurs på tema; Hva er scenekunst i offentlig rom, hva kan/bør det være og hvordan relaterer og forholder dette seg til scenekunsten mer generelt?

09.00-09.25   Yvonne W. Levinsen "String attached"  Veileder: Kjell Moberg, Scenekunst Østfold

09.30-09.55   Camilla Borud Strandhagen "Gaven" Veileder: Shanti Brahmachari, TekstLab

10.00-10.25   Karen Høybakk Mikalsen "Svermen" Veileder: Kjell Moberg, Scenekunst Østfold

10.30-10.55   Cecilie Sleppen Ålskog "Uten virkning. Ingen retning."   

Veileder: Anne Ekenes/ Pia Holden Panta Rei danseteater

11.00-11.25   Solveig Stoutland "mitt ROM er ditt ROM" Veileder: Sissel Lillebostad

Pause, 45 minutter + et kvarter til å gå ut til installasjonen

12.30-12.55  

Mie Dinesen "City Scape" Veileder: Anne Ekenes/Pia Holden, Panta Rei danseteater

13.00-13.25  

Åsa Hillingseter Løyning "En fengslende klovn"  Veileder: Jo Skjønberg, Vardeteatret

13.30-13.55   Katrine Kirsebom "Et plutselig fall" Veileder: Kjell Moberg, Scenekunst Østfold

14.00-15.30   Diskusjon i grupper og felles avrunding   

Videreutdanningen i Scenekunst i offentlig rom har vært så heldige å hatt følgende eksterne samarbeidspartnere for utplassering og praksisperioden.

Kjell Moberg, Scenekunst Østfold, Panta Rei danseteater, Jo Skjønberg, Vardeteatret, Shanti Brahmachari, TekstLab

Sissel Lillebostad, kurator Sensor for studentene vil være Merete Røstad, stipendiat i Kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk. http://www.khio.no/norsk/