Scratch Festival 2014 / by Christine Vik Bratvold

tekstlab_festival_cover.jpg

Åpen scene på Cafeteatret! TekstLab Unge Stemmer & scenekunstnere tar over scenen og presenterer work in progress, egne råtekster, slam, poesi, monologer, låt og dans.
Asta Busingye Lydersen, frilansskuespiller, musikalartist og nestleder i  Kulturrådet åpner festivalen på scratch kveld mandag kl.19.00

177tekstlab_MG_8519.jpg
190tekstlab_MG_8599.jpg

Onsdag 12.november kl.19.00
The Trials of Patricia Isasa 

Foto:  TekstLab på Skuespillersenter  http://www.skuespillersenter.no/  Med Julian Skar, Kristin Norderval, Silje Marie Aker Johnsen, Taro Cooper, Hanna Filomen Mjåvatn, Bibbi Moslet, Victor Marchesini, Shanti Brahmachari

Foto:  TekstLab på Skuespillersenter http://www.skuespillersenter.no/ Med Julian Skar, Kristin Norderval, Silje Marie Aker Johnsen, Taro Cooper, Hanna Filomen Mjåvatn, Bibbi Moslet, Victor Marchesini, Shanti Brahmachari

IMG_3376.JPG

Alternative veier til opera, musikk & nye historier. Utdrag fra en nyskrevet dokumentarisk samtidsopera om Patricia Isasas fangenskap under militærdiktaturet i Argentina, og hennes kamp mot tortur, politisk forfølgelse, statlig terrorisme og seksualisert vold.

Aftenposten article

Et samarbeid mellom Artxchange/TekstLab i Oslo, Chants Libre i Montreal, Ensemble Pi i New York. Musikk er bestillingsverk fra TekstLab/Artxchange til komponist Kristin Norderval, støttet av Norsk Kulturråd. Librettoen er skrevet av Naomi Wallace i samarbeid med dramaturg Bibi Moslet og komponist Kristin Norderval.

Etter visningen blir det åpen samtale mellom kunstnerne og publikum om veien til samtidsopera og dokumentarisk opera. Steve Tiller fra OperaMachine i London vil delta i samtalen og presentere sitt arbeid med site specific ”guerilla opera”  og hans arbeid om story making med asylsøkere, flyktninger, krigsoffer, blant annet med ungdom i Gaza.

Med: Kristin Norderval, Birgit Nordby, Hanna Filomen Mjåvatn, Taro Cooper, Arturo Tovær, Victor Marchesini, Tone Andersen 

Samtale med Kristin Norderval, Shanti Brahmachari og Steve Tiller 

10428599_10152418949895965_812530207333855055_n.jpg

torsdag 13.november kl. 18.00
Vinduer av Veronica Salinas  

Monologer om makt og avmakt fra unge mennesker fra ulike steder i vår globale verden. Monologene er som et vindu. Vi ser ikke alt, bare litt, nok til å danne et bilde. De gir stemme til de avmektige, de setter ord på hvordan de lever sine liv, hvem de vil være.

Scratch visning av monologer & utdrag/film fra av work in progress, samtale og intervju med Veronica Salinas

Med: Veronica Salinas, Arturo Tovar, Hanna Filomen Mjåvatn, Ceclie Lindeman Steen, Shanti Brahmachari. Vinduer er utviklet gjennom flere prosesser i TekstLab på Norsk Skuespillersenter og Dramatikkens Hus

Tekstlab: Visning av iscenesatt lesning & diskusjon på Dramatikkens Hus fredag 13.september 

2013 med Teresa Mungai, Sara Ramin Osmundsen, Veronica Salinas, Taro Cooper, Arturo Tovær,  Hanna Filomen Mjåvatn

Veileder TekstLab 2013: Cecilie Lindeman Steen, Shanti Brahmachari, Jon Tombre

Foto:Filipe Ferraria av Samuel Anarte og Kevin Reeder

Foto:Filipe Ferraria av Samuel Anarte og Kevin Reeder

Indiginous of themselves av Federico Alejandro Rioboo

Utdrag/lesning av tekst om en reise i ubevisstheten, om karakterer og roller som spilles i livet og på scenen og om hvordan vi behandler «de andre». Teksten er konstruert som «a play within a play», to parallelle verdener som i løpet av det sceniske forløp filtreres inn i hverandre. En fortelling om en skuespillergruppe og deres arbeid med karakterutvikling i en teaterforestilling om romfolk i Oslo. Den andre om livet som romani i byen. Gjennom karakterarbeidet knyttes livene til de to gruppene til hverandre.

Etter lesningen blir det åpnet for samtale med publikum om skuespillerarbeid og utforskning av å presentere  "oss" og "de andre" på scenen. 

Med: Federico Alejandro Rioboo, Bigit Nordby, Arturo Tovar, Taro Cooper, Hanna Filomen Mjåvatn og Roberto Palermo

Foto: Stian Schioldborg

Foto: Stian Schioldborg

Foto: Frederic Boudin

Foto: Frederic Boudin

Hanna Filomen Mjåvatn
fredag 14. november kl. 19.00
“Jeg heter Mary - egentlig” av Hanna Filomen Mjåvatn

Dokumentarisk tekst som utforsker erfaringer og opplevelser av å bli adoptert, flyttet på, få en ny start, nye rammer og ha følelsen av å være annerledes. Basert på erfaringer fra mange kunstnere med adopsjonsbakgrunn stilles spørsmålet om alle som er adoptert har felles opplevelser. Hva deler vi av indre følelsesmessige erfaringer - og hvem vi er? Teksten utforsker hvordan følelser og opplevelser kan uttrykkes gjennom fysiske uttrykk/dans, musikk, verbalt språk. Konseptet tar utgangspunkt i en rapport skrevet av en adopsjonsmor til barnehjemmet i Filipinene der hennes datter ble hentet fra. Rapporten beskriver morens opplevelse av datterens fysiske og mentale utvikling i de første ukene i Norge. I voksen alder oppsøker datteren barndomshjemmet og leser morens beretning. Med dette som utgangspunkt reflekterer datteren over temaet identitet; om den indre konflikten og følelsen som et adoptert barn har med seg, det usagte. En kamp om å akseptere, tilpasse seg, kunne glede seg over muligheter; slippe fortiden, kunne starte på nytt, avslutte; opplevelse av trygghet/utrygghet, glede og sorg.

Etter visningen blir det en åpen samtale om  tekst i prosess. Tema adopsjon, identitet og om å utvikle egen historie/ dokumentariske materiale til scenetekst & scenekunst. Skuespiller Mona Grenne Baterla og dramatiker Nelly Winterhalder vil sammen med danser Hanna Filomen Mjåvatn delta i diskusjonen. Winterhalder skrevet  "Journey to The East " en scenetekst som også utforsker adopsjon og identitet. Prosjektet startet i TekstLab, som idé til tekst.

Med: Hanna Filomen Mjåvatn, Birgit Nordby, Christine Vik Bratfold,  Cecilie Lindeman Steen, Mona Greene, Nelly Winterhalder, Shanti Brahmachari

354tekstlab_MG_3573.jpg

lørdag 15.november kl 12.30

“Gilgamesh & Enkido” av Alireza Djabbery
En fortelling om to ungdommer på flukt fra Iran. De reiser i 27 måneder før de havner i Norge, og på reisen utfører de en rekke handlinger for komme videre og overleve. Hvordan er de to i stand til å leve resten av livet med de handlingene vi har utført? En kombinasjon av episk-mytologisk og postmodernistisk fortelling om vår tid der fortellingen om flukten fra Iran knyttes til den gamle skapelsesberetningen om Gilgamesh og Enkido, og ser på vennskapelig kjærlighet

Konseptet utforsker visuelt og performativt fysisk uttrykk og språk i universell kulturell kontekst. Intensjonen er å skape en refleksjon over kompleks individuell erfaring og virkelighet. Utgangspunktet er billedlig og søker etter poetisk og visuell fortellerform der bilder, action painting, poesi, fortellinger er startpunkt for en reise i tid og rom. Eksperimenterer også med muntlig språk (farsi, norsk, engelsk), og kommunikasjon med fysisk uttrykk. Etter visningen blir det åpnet for dialog med publikum om dokumentarisk teater og muntlig og fysisk språk.

Med : Ali Djabbery,  Vershasb Parfajo, Elyas Poorgholam, Taro Cooper, Bahman Salkohye, Hanna  Filomen Mjåvatn, Kaveh Mahmodian, Birgit Nordby. Shanti Brahmachari

324tekstlab_MG_3313.jpg

Scratch visning “Konfirmasjon, Kaffe, Jørgen” av Vilde Elisabeth  Espenes & Askild Oddvarsen Vik Daren

TesktLab Unge stemmer fra Trondheim spiller ferske tekster fra laboratotorieabeid fra Propellen Festival i august. Neste TekstLab Scratch kveld mandag 1 desember: TekstLab Scratch

276tekstlab_MG_2809.jpg