Nyheter

Prøverom med TekstLabs unge kunstenere på Gamle Munch

Høsten er så vidt i gang og de siste ukene har vært fylt med prøverom for unge kunstere på Gamle Munch.

TekstLab prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir ungdom, unge og etablerte kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst. Konseptet gir deltakerne en mulighet til å utvikle sin egen kunst, fordype seg, teste ut nye ideer tanker og formspråk.

De siste ukene har Elias Elvegaard, Frid Ding og Christina Olaussen fra TekstLabs Inkubator-program, og Julie Vigeland fra TekstLab Unge Stemmer, hatt prøverom med kunstnerisk veiledning fra Cathrine Bjørndalen, Shanti Brahmachari, Maritea Dæhlin, Hanna Filomen Mjåvatn, Tracee Meyn og Hanne Os Wold.

Foto: Tale Hendnes

TekstLab metode på KHiO i høst

Skapende arbeid i møte med barn og unge –  ledet av scenekunstner, dramaturg og pedagog Shanti Brahmachari

Brahmachari underviser i Praktisk- pedagogisk utdanning for studenter i dans og teater kunstnere på KHIO. Modulen TekstLab «skapende arbeid med barn og unge – hvordan lede kreative og kunstpedagogiske prosesser».


Undervisningen tar utgangspunkt i TekstLab metode med tilpasning til skole og barne- og ungdomsgrupper, fra bredde tilbud til fordypning og talent utvikling. Metoden og pedagogikken har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i skapende og tverrfaglige prosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. Studentene skal få innføring i ideene som ligger til grunn for metoden, praktiske øvelser med utprøving av metode, og hvordan metoden tilpasses ulike elevgrupper.


Undervisningen består av praktisk arbeid med ulike faser i skapende skriving, tekst utvikling og performance og har dette som utgangspunkt for refleksjon og samtale om TekstLab metoden og arbeidsform.

*Lukket arrangement

Meld deg på vårt nyhetsbrev