Ny koordinator hos TekstLab: Hjørdis Kurås

Hei! Jeg heter Hjørdis Kurås og har akkurat startet i stillingen som Koordinator ved TekstLab. Jeg begynner nå å gjøre meg kjent med TekstLab-teamet, inkludert deres kunstnere, fagpersoner og samarbeidspartnere og må si jeg er imponert over TekstLabs kompetansemiljø !

Hovedsaklig blir jeg å finne på kontoret på Sentralen, men også på ulike arrangement i TekstLabs breddeprogram, som f.eks. lokalt på Tøyen og Grønland eller i Prøverom med Inkubator kunstnere. I løpet av min første måned har jeg allerede vært med på Scratch på Holmlia, Prøverom på Årvoll gård, kompetansekurs for Inkubator-kunstnere og det kunstneriske programmet Collective Rites.

Selv er jeg utdannet billedkunstner, med tilleggsutdanning i blant annet media og kommunikasjonsvitenskap og interkulturell dialog og byutvikling. I mitt eget kunstneriske virke har jeg ofte realisert ideer gjennom en prosessbasert og samarbeidende praksis, og med et særskilt fokus på mindretallsgrupperinger i sammenheng med kunst og offentlig rom. Jeg håper jeg kan bidra med å videreutvikle TekstLab som tverrfaglig utviklingsarena og kompetansemiljø for skapende kunstprosesser, og TekstLabs ambisjoner om et mer mangfoldig kunst- og kulturliv !