Norsk Kulturråd støtter visning- og fagseminarserien Kunst som Politikk

Det har vært noen spennende år med Internasjonale seminarer og dialog koblet til vår festival og visnings arena- og vi er veldig glad at Norsk Kulturråd også i år støtter visning- og fagseminarserien Kunst som Politikk på TekstLabs Arena og Festivalen Glokale Stemmer i høst.

Seminarserien skal stimulere til kritiske refleksjoner om kunst, kultur, makt og endringer. Vi slipper program rett etter sommeren.