NRK Supernytt: «Du vil bare føle deg fri som en fugl…»