Periskop – Læringsprosess eller kunstnerisk uttrykk?