Med sjelfullt særpreg

Det ville ikke blitt noe av min EP-debut som solo-artist i fjor uten TekstLab, forteller kunstner Christian Beharie (26). Les mer om hvordan Talent Norge- satsingen TekstLab legger til rette for å rendyrke verdien av talentenes kunstneriske egenart.

«Beharie doesn’t need to fit in; he already stands out for all the right reasons», skrev Andy Collins i Scandinavian Soul, da den unike sanger-låtskriveren med artistnavnet «Beharie» slapp debut-singelen «Losing my Mind» i 2019. Beharie har en sjelden oppriktig tilstedeværelse som artist, i et musikalsk landskap som forener soul med pop-genren, og poetiske tekster som handler om identitet og relasjoner. Tidligere opptrådte han kun med bandet sitt, men som kunstner i TekstLab Inkubator – Talent Norges talentprogram for skapende kunstnere i det frie feltet – er det nettopp hans særpreg som solo-artist som har vært i fokus.

– TekstLab har hjulpet meg til å finne min egen identitet som kunstner. Det har gjort det mulig å våge og stole på min egen historie, og mitt eget materiale. Jeg har lært å tørre og være sårbar, og vise uferdig arbeid underveis i prosessen, som er en sentral del av TekstLabs metode, forteller Christian Beharie.

Tverrkunstnerisk inspirasjon

Beharie studerte utøvende rytmisk musikk ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate da han først ble invitert til å være med på en TekstLab Scratch-kveld i 2015, og allerede året etter ble han valgt ut til Inkubator-programmet.

– TekstLab har gitt meg mange muligheter i form av ulike dyktige veiledere. Innenfor de riktige rammene og folkene, er det utrolig verdifullt å få veiledning underveis i arbeidsprosessen. I TekstLab har jeg også tilgang på et bredt, tverrkunstnerisk miljø med mange ulike kunstformer, både med mer erfarne kunstnere og andre som er i samme fase av sin utvikling som meg. På den måten har jeg blitt mer reflektert og moden som kunstner, sier Beharie.

I juni inntok han flygelet i Marmorsalen på Sentralen under TekstLabs første internasjonale live streaming-forestilling i et første improviserende samarbeidsprosjekt med Inkubator-danser Michael Aspli. Før de gikk på scenen, hadde de to kunstnerne arbeidet bare to ganger sammen og hatt en felles samtale med sin veileder.

– Vi fulgte den reisen videre, og det improviserende samarbeidet ble et skikkelig kick, til tross for at en slik måte å arbeide på i utgangspunktet er langt utenfor komfortsonen min. Det er slik TekstLab jobber, med åpne kunstneriske prosesser som kan gi helt nye muligheter. Michael og jeg fant hverandre veldig naturlig og det oppsto raskt en nerve i rommet. Først var det veldig uvant for meg å skulle lytte til kroppslige bevegelser, og ikke bare musikk, det krever at man kommuniserer gjennom en helt annen kanal. Men ved å lære meg samspillet mellom bevegelse og musikk, åpnet det seg opp en helt annen måte å lytte og føle ting på for meg, og jeg fikk en annen opplevelse av mine egne lyder når disse ble fulgt opp av en bevegelse. Uttrykket mitt ble bredere, det var en veldig bra og inspirerende øvelse å se hvordan mitt arbeid ble påvirket av bevegelsesspråket til Michael.

Kompetanse som veileder

Som Inkubator-kunstner, har han også utviklet kompetanse innenfor TekstLabs kunstneriske metode gjennom å arbeide med deres workshops for barn og unge i Oslo.

– Jeg liker veldig godt å kunne jobbe med barn og unge og det er veldig flott å få muligheten til selv å være veileder for andre. Det er veldig spennende å arbeide både med de som allerede tydelig er på vei et sted og har mye på hjertet, og de som bare er nysgjerrige og ikke helt vet hva de vil. Det krever stor grad av tilstedeværelse og at man lytter veldig nøye. Det er jeg som skal tilpasse meg deres ulike personligheter og interesser, ikke motsatt. TekstLab er veldig flinke til å få folk til å skape uansett hvor mye erfaring de har fra før. Filosofien er at alle har en historie å fortelle, som vi som veiledere kan bidra til at kommer til uttrykk.

Organisk sound

Nå er Beharie godt i gang med materiale til sin andre EP, etter vårens mixe-tape utgivelse «Everything means nothing».

– Corona-tiden har vært tragisk også for bransjen og for konsertvirksomheten, men for meg har tiden med lockdown paradoksalt nok også gitt mye kreativ flyt. Jeg har brukt tiden til å skrive ny musikk, og i sommer har jeg også jobbet en del i studio for å utforske sound og retning på musikken til et nytt EP-prosjekt hvor jeg ønsker å ta sound’et et steg videre. I det siste har jeg hørt en del på mer old school-soul, indie-soul, pop og en god del folkpop som nok har påvirket låtskrivingen min, og jeg tror dette prosjektet vil være mer organisk.

Han skriver musikken på gitaren, gjerne på tre strenger, mens teksten blir til noe senere i prosessen.

– Jeg skriver ofte musikk utifra en følelse jeg har den dagen, og spiller toner som treffer meg i øyeblikket, uten å tenke så mye konkret med tanke på teksten. Når jeg har etablert en tydelig retning, prøver jeg å sette ord på den følelsen som ligger i materialet. Å skrive tekst er nok det jeg synes er mest utfordrende, det flyter ikke like lett som melodi og sound, men samtidig er det veldig spennende. Den siste tiden har jeg på mange måter vært gjennom en fase med stor endring i livet. Så det å gå bort ifra det gamle og inn i noe nytt og ukjent, er nok sentralt i konseptet og det jeg jobber med om dagen, sier Christian Beharie.