Mariko Miyata Jancey

Mariko var med i TekstLab Inkubator fra 2016 – 2019. Her har hun videreutviklet sitt eget uttrykk som kombinerer bevegelse med egen tekst, i intime forestillinger som undersøker eksistensielle forhold og relasjonen mellom det personlige og det private, også i tilstedeværelsen sammen med publikum. Dette har vært hennes overbyggende kunstneriske interesse i hele programperioden der hun utviklet prosjektene «Røtter, greiner og nye kvister» (2016), «Litt bortover i tiden» (2017) og “En undersøkelse av nærhet“ (2018). Spesielt i det siste prosjektet har hun ønsket å gå enda dypere inn i relasjonen mellom det private og det personlige i forholdet til tilskuerne. 

Gjennom Inkubator har Mariko fått tilpasset støtte til sin kunstneriske fordypning og produksjon med tilgang til studio og prøverom, veiledning av anerkjente kunstnere, teknisk veiledning og teknikk, samt visningsmuligheter på Scratch kvelder i Oslo, Tromsø og Trondheim, i tillegg til årlige visninger på TekstLab Scratch Festival på Dramatikkens Hus og Sentralen. Mariko medvirket i visning av «Det usagte, de uhørte» av Shanti Brahmachari under Ferske Scener på Hålogaland Teater i 2016.

Mariko har i Inkubator hatt veiledning og workshops med kunstnere som Janne-Camilla Lyster, Terje Tjøme Mossige, Ole Jørgen Løvås, Melanie Fieldseth, Cecilie Lindeman Steen og Shanti Brahmachari. Etter en veiledet bevegelse- og skriveøkt i Inkubator skrev Mariko teksten «Etter bevegelsen» som ble antatt til Journal for Ny Dans #5. Som en del av programmet, fikk Mariko reisestipend til studieopphold i Kyoto, Japan:


Jeg har alltid vært interessert i tekst, og hadde behov for å ta i bruk tekst i dansen, samtidig som jeg følte meg låst av den. Gjennom TekstLab har det vært mulig å gå videre inn i det tekstlige, og under oppholdet i Japan ble dette klarere for meg.

Gjennom TekstLab har Mariko jobbet som veileder ved mottaksklasser, på Scratch-kvelder og med TekstLab Unge Stemmer. Hun har også vært utøver i den performative workshop’en “TekstLab InterAkt” i Den Kulturelle Skolesekken i Asker i årene 2017-2019.

Mariko Miyata-Jancey startet masterstudiet i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo høsten 2019.