Kurs og seminar

I 2021-2022 inviterer vi til en rekke fag-seminarer. Følg med på vår kalender for mer informasjon.

Foto: Lars Kjemphol

KUNST SOM POLITIKK: «HVEM HAR RETT TIL Å DELTA I KUNST OG KULTUR?»

I seminarserien Kunst som politikk har vi over tid tatt opp temaer som er sentrale for TekstLabs målsettinger. Et grunnleggende utgangspunkt er at kunst- og kulturlivet er mindre mangfoldig enn de fleste andre deler av samfunnet i Norge. Kunstnere med annen kulturell bakgrunn, klasse og hudfarge er underrepresentert blant de som skaper kunst, framfører kunst, leder kunst- og kulturorganisasjoner eller har overordnede posisjoner i kulturpolitiske eller strategiske institusjoner – både offentlige og private. Det fører til at vi ikke får oppleve historier og kunst som tar utgangspunkt i deres erfaringer, perspektiver og levde liv. Det svekker det kunstneriske mangfoldet og er et vesentlig demokratisk problem i Norge i dag. 

«UNG I KUNST» 

Seminarserien Ung i kunst har intensjon om å løfte frem erfaringer og synspunkter fra en ung generasjon kunstnere. De unge kunstnerne tar utgangspunkt i eget kunstnerisk arbeid, forteller om hvordan deres prosesser som skapende kunstnere er og deler tanker om deres egen kunst.

Lytt til podcasten «Kunst som politikk»

Se seminarer

Presentasjon og diskusjon om kompleksitet og utfordringer knyttet til å dele makt når kunstorganisasjoner går inn i samarbeidsprosjekter med lokalsamfunn. Med refleksjoner og kommentar av Jonas Jarl/Malmö Communitybiennal, og Shanti Brahmachari/TekstLab. Med spørsmål fra salen. Streamet i samarbeid med Sentralen.
Kunst som politikk: TekstLab Festival Glokale stemmer 2020, Interkulturelt Museum
Ung i kunst: TekstLab Festival Glokale stemmer 2020, Interkulturelt Museum