Susanne Xin

Susanne Xin (f.1998) er nylig utdannet ved Norges musikkhøgskole i en bachelor i musikkpedagogikk med klaver som hovedinstrument.

Susanne ble med i TekstLab Inkubator i 2021og her utvikler hun forestillingen «Cây đa», en musikalsk forestilling som handler om flukt, sårbarhet, identitetsforvirring og kjærlighet. Gjennom å sammenblande egne historier fra oppveksten, foreldrenes kamp som båtflyktninger og vietnamesiske folkeeventyr i et meditativt landskap. Susanne inspireres av hvordan hverdagslige øyeblikk og handlinger forandrer seg i møte med ulike kulturer, og uttrykker dette gjennom improvisasjon, tekst og ny musikk. Susanne ønsker å utvide sin egen og lytterens lydhorisont med flygelet gjennom å utforske og eksperimentere med «extended techniques» og preparering.  Susanne har hatt arbeidsvisning med forestillingen «Cây đa» i Forstanderskapssalen på Sentralen og Cafeteatret gjennom TekstLab festivalen Glokale stemmer 2021.

Gjennom ukentlige møter med TekstLab fikk jeg muligheten til å bli kjent med tekst i ulike sammenhenger med andre deltakere, og jeg utviklet en enorm kjærlighet for ordene og de uendelige uttrykksmåtene.

Susanne har tidligere vært deltaker i TekstLab Unge Stemmer og er nå med i det kunstneriske programmet Collective rites. I september 2021 utga hun “Høsten på gården” som er en pianobok for barn mellom 5-7 år gjennom Norsk musikkforlag. Susanne har også hatt en prosjektstilling i CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving) på musikkhøgskolen, der hun arrangerer og veileder bachelorpianistene i temaet improvisasjon. I 2022 er Susanne Xin nominert til Drømmestipendet.