Susanne Xin

Susanne Xin (f.1998) er nylig utdannet ved Norges musikkhøgskole i en bachelor i musikkpedagogikk med klaver som hovedinstrument.

Susanne ble med i TekstLab Inkubator i 2021og her utvikler hun forestillingen «Cây đa», en musikalsk forestilling som handler om flukt, sårbarhet, identitetsforvirring og kjærlighet. Gjennom et meditativt landskap sammenblandes historier fra oppveksten, foreldrenes kamp som båtflyktninger og vietnamesiske folkeeventyr. Susanne inspireres av hvordan hverdagslige øyeblikk og handlinger forandrer seg i møte med ulike kulturer, og uttrykker dette gjennom improvisasjon, tekst og ny musikk. Susanne ønsker å utvide sin egen og lytterens lydhorisont med flygelet gjennom å utforske og eksperimentere med «extended techniques» og preparering.  Susanne har hatt arbeidsvisning med forestillingen «Cây đa» i Forstanderskapssalen på Sentralen og Cafeteatret gjennom TekstLab festivalen Glokale stemmer 2021. Veildere for Susanne er Ellen Ugelvik, Cecilie Lindemann Steen og Shanti Brahmachari.

Gjennom ukentlige møter med TekstLab fikk jeg muligheten til å bli kjent med tekst i ulike sammenhenger med andre deltakere, og jeg utviklet en enorm kjærlighet for ordene og de uendelige uttrykksmåtene.

Susanne har tidligere vært deltaker i TekstLab Unge Stemmer og er nå med i det kunstneriske programmet Collective rites og arbeider som «teaching artist» med veiledning av barn og ungdom i TekstLabs program Unge stemmer.

I september 2021 utga hun “Høsten på gården” som er en pianobok for barn mellom 5-7 år gjennom Norsk musikkforlag. Susanne har også hatt en prosjektstilling i CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving) på musikkhøgskolen, der hun arrangerer og veileder bachelorpianistene i temaet improvisasjon. I 2022 er Susanne Xin nominert til Drømmestipendet.