Ninthu Paramalingam

Ninthu Paramalingam er utdannet samfunnsgeograf og har jobbet med tematikk om trygghet i relasjon til vold mot kvinner og minoriteter i byplanleggingsperspektiv, klasseundertrykkelse og rasisme.

Ninthu ble tatt opp i Inkubator mars 2022. Her skal hun utforske egne tekster, og utforske hvordan disse kan brukes i en tverrfaglig sammenheng ved å utforske lyd, bilder og video. Ninthu har også erfaring med radio og håper dette kan komme til nytte i sitt videre arbeide ved å jobbe med tekstbasert materiale. I TekstLab Inkubator vil hun formidle sitt politiske engasjement gjennom en tverrfaglig tilnærming og i tilknytning til hennes bakgrunn fra Eelam. Hennes politiske engasjement består i å undersøke komplekse og politiske temaer som omhandler mat som politikk, migrasjon, identitet og nykolonialisme.

Jeg er takknemlig som har Tekstlab som støtter meg og skaper et felleskap som gjør det mindre skummelt å gå igjennom de ulike prosessene knyttet til å lage kunst. 

Ninthu ble med i TekstLab Unge Stemmer i 2020 hvor hun har utviklet nye tekster og poesi om minner. I Prøverom 2021 fikk Ninthu erfaring med å jobbe med egne tekster og kombinere disse med visuelle utrykk. Ninthu har deltatt på flere av TekstLabs visninger som Scratch kveld og Festivalen Glokale stemmer på Cafeteatret og Sentralen.


Ninthu er en aktiv stemme i den offentlige debatten og er også medlem  av «Reduser Husleia», et aktivistkollektiv som mottok prisen «Årets stemme 2020″ av Natt&Dag. Ninthu er også  prosjektleder for formidlingsprogrammet «Rom» ved Rom for arkitektur og kunst i Oslo.