Michael Aspli

Michael Aspli har fra og med 1. mai 2019 vært med som deltager i TekstLab Inkubator. Michael arbeider med å utvikle sitt eget prosjekt «Skygger og fantomer» / «Shadow Ground» der han ønsker å formidle hvordan det kollektive samfunnet påvirker og påvirkes av den individuelle skyggen. 

Prosjektet har mange samarbeidspartnere og TekstLab Inkubator støtter Michaels kunstneriske prosess og utvikling med blant annet tilgang til prøvestudio og veiledning med dansekunstnerne Cecilie Lindeman Steen, Hanna Filomen Mjåvatn og Anette Brandanger og scenograf/kostymedesigner ved Zofia Jakubiec.  

Foto: Ortenheim Photography. Kostyme: Zofia Jakubiec. Prosessvisning “Ung i Kunst: Live Art“, Sentralen 2019

Michael har i 2019 vært aktiv i TekstLab som teaching artist i “InterAkt” på turné i Den Kulturelle skolesekken og som deltager på Scratch kvelder. 

Han har bakgrunn ifra det urbane miljøet og en utdannelse i fordypning samtidsdans fra Norges Dansehøgskole. Han arbeider som skapende dansekunstner og har blant annet engasjementer i FrikarX og Kronos Dance Company.  

Internasjonalt har han etablert samarbeid med:
Jan Gold (NY), Elizabeth White(NY), Elizaveta Polyakova(Berlin) og Veronika Kulcsar (Vienna/Berlin).

Han var medskapende i den første egenproduserte danseforestillingen på Grønland: «Evoke».

Michael er nå i ferd med å etablere sitt egne kunstneriske team: «The Creative Art Force».  

Michaels mentor er Cecilie Lindeman Steen (2019 – ).

Bli bedre kjent med Michael Aspli HER og HER

Foto: Haley McDevitt