Jespine Jansen

Jespine Jansen (født 1998) er en selvlært samtidsmusiker og visuell kunstner. Jespine spiller flere instrumenter, men hovedsakelig piano, og arbeider både med improvisasjon og komposisjon. Som visuell kunstner uttrykker Jespine seg gjennom tegning, maling, tekstiltrykk og animasjon. Jespine interesserer seg spesielt for koblingen mellom det visuelle og musikalske uttrykket – hvordan kan uttrykkene komplimentere og styrke hverandre? Rytmisk, melodisk, fargerikt, kontrastrikt, psykedelisk og oppflammet er stikkord som Jespine bruker for å beskrive sin prosess i det visuelle og musikalske arbeidet. Jespine er også opptatt av den spirituelle delen av musikken – tilstedeværelse og nuet. 

Jespine har vært med i TekstLab Unge Stemmer siden 2016 og har deltatt på Scratch på arenaer som: Cafeteatret, Sentralen, Miniøya, Kulturfest Tøyen og Biblo Tøyen, samt TekstLab Unge Stemmer sin forestilling: «ID – politics of identity» på Rampelysfestivalen / Black Box Teater og TekstLab Scratch Festival / Sentralen & Dramatikkens hus. I TUS og Scratch har Jespine utforsket hva det vil si å improvisere foran et publikum; alene og i samspill med andre scenekunstnere. 

I Inkubator arbeidet Jespine med prosjektet «About seeing colors in music» – hvordan kan improvisert musikk visualiseres gjennom animasjon og hvordan vil det visuelle uttrykket påvirke den improviserte musikken? Jespines prosjekt  ble vist under TekstLab Scratch Festival 2017 på Cafeteatret og sist presentert under TekstLab sin jubileumsfestival “Glokale stemmer“ (2018) på Sentralen.

Jespines mentor er Lars Kjemphol (2019 – )

Bli bedre kjent med Jespine Jansen HER

Foto: Ortenheim Photography