Carl Joseph Aquilizan

Carl Aquilizan er danser og koreograf, utdannet ved NSCD i Leeds, England. 

I Inkubator har Carl siden våren 2021 jobbet med «Flower boy», som ble vist på TekstLabs Festival Glokale Stemmer, høsten 2021, og videre med «Blooming». «Flower boy» tar for seg egne erfaringer rundt kjønnsroller og kjønnsidealer med fokus på hvordan maskulinitet og femininitet blir ansett innen vestlig og asiatisk kultur. Målet er å skape transformative opplevelser for både utøver og publikum, og samtidig gi rom for å reflektere over og utfordre kjønnsstereotypier gjennom poetiske bilder. Gjennom sin praksis og metode, inspirert av butoh, har han skapt en serie bilder formidlet gjennom bevegelsesmateriale, tekst, kostyme og scenografi. Carl har hatt veiledning av Huy Le Vo og Hanna Filomen Mjåvatn.

«Blooming» er en utvidelse av soloprosjektet «Flower boy» som har premiere på Bærum Kulturhus mars 2022. Sammen med en gruppe dansekunstnere og en musiker skal det utvikles en forestilling som drar inn flere estetiske elementer fra “Flower boy” og vil blant annet bruke kostymer skapt av kostymedesigner Chris Le og bevegelsesmateriale hentet fra den kunstneriske praksisen. Videre skal prosjektet ha produksjonsperiode ved Kloden Teater og holde forestillinger for VGS elever.

Deltakelsen i TekstLab åpnet øynene mine til en ny tilnærming til dans og tekst, og vekket min interesse for samarbeid på tvers av kunstretninger. Jeg håper på å kunne utvikle og utfordre mine kunstneriske ideer og praksis ved hjelp av en mentor, de andre kunstnerne i inkubatorprogrammet og nettverket av kreative sjeler som er tilknyttet til TekstLab.

Carl ble med som deltager i TekstLab Scratch og Prøverom i 2015. Deltakelsen åpnet for en ny tilnærming til dans og tekst, og vekket interessen for samarbeid på tvers av kunstretninger.

Carl Aquilizan er utdannet ved Spin Off Forstudium i Dans (2014-2015) og Northern School of Contemporary i Leeds, England (2015-2018). Han har koreografert for ulike plattformer som Burst (Yorkshire Dance), Dans/5, Vin og Valsen og Mind the Gap, Bjerke Videregående Skole (2019) og Spin Off Forstudium i Dans (2019 og 2020). I dag jobber han frilans som koreograf og utøver i ulike prosjekter, og har ved siden av eget arbeid blant annet jobbet med Katrine Kirsebom, Kyuja Bae, Daniel Lukehurst (UK) og Martijn Joling (NL/NO). Carl fikk i 2022 arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere.

Kritikk, Grace Tabea Tenga, Scenekunst.no: Solodebuten Flower Boy, Bærum Kulturhus

Bli bedre kjent med Carl HER