KULTURVINTER MED TEKSTLAB OG KIGO!

I vinterferien samarbeider TekstLab med KIGO Kultur I Gamle Oslo om å arrangere kulturvinter!

Dette er et gratis vinterferietilbud for 5.-7.trinn som går fra mandag 19.februar til fredag 23.februar. Vi kommer til å være på Gamlebyen skole og det vil bli organisert følgegrupper fra Brynseng skole og Vahl skole. Programmet går fra 09:00 til 14:00 hver dag og vi serverer gratis frokost og lunsj!

Gjennom uka skal vi leke og være kreative sammen! Alle TekstLab-workshopper holdes av profesjonelle kunstnere og fokuserer på at barna selv skal få skape sin egen kunst gjennom å for eksempel lage sin egen dans, tekst, musikk eller tegning.

Fredag avslutter vi med å arrangere Scratch. Her får alle som ønsker mulighet til å fremføre det de har jobbet med i løpet av uken og vi inviterer foreldre og familie til å komme og se! Vi serverer gratis mat etter visningen og håper at barn og voksne kan bli bedre kjent med hverandre på tvers av skoler og alderstrinn.