Kulturrådet støtter visnings- og fagarenaen “Ung i kunst”

Foto: Ortenheim Photography

Stor takk til Tverrfaglige Tiltak i Kulturrådet som støtter utvikling av TekstLabs visnings- og fagarena Ung i kunst for økt mangfold og kritisk refleksjoner om kunst, kultur, makt og endring. Det gir oss mulighet til å tilby et bredt og mangfoldig program under festivalen, gjennom hele høsten og langt inn i 2022 med mange nye kunstnerstemmer. 

Intensjonen med visningsarenaen er å løfte unge kunstnere som beriker oss med nye historier om «de andres» erfaringer, perspektiver og levde liv.  Mange sprenger grensene mellom kunstfelt og fag. De utvikler og  kombinerer dans/bevegelse, tekst/poesi, musikk, video, foto, tegning på nye måter. De bidrar til økt kunstnerisk mangfold. Under festivalen Glokale Stemmer vil du møte den nye generasjonen kunstnere med egne produksjoner. Vår nye produksjon, Collective Rites, inngår som del av visningsprogrammet med site specific forestillinger i det offentlige rom gjennom hele året på Tøyen, Grønland og Holmlia. 

Kunst som politikk er en serie fagseminar, panelsamtaler, frokostmøter og debatt som vil stimulere til kritiske refleksjoner om kunst og kultur, og som er knyttet til produksjoner og visninger på TekstLab arena. Her er det rom for at den unge generasjonen av kunstnere og fagpersoner kan trekke på egen erfaring, innsikt og forståelse av hvordan kunstfeltet sees og oppleves av dem i dag. De setter selv dagsorden med arrangementer om temaer som «å se seg selv i kunsten» og «den grenseløsekunsten» . Under festivalen er temaer for visninger og fagprogram blant annet om å være ung i kunst under pandemien med biografisk-personlige materiale, dekolonialisering av kunst og kropp, kunst som aktivisme og kunst i det offentlige rom – «Hvem eier gatene?». I tillegg blir det seminarer om hvilke barn og unge som har mulighet til å delta i kunst og kultur, kunstens rolle i lokalsamfunn og om skapende kunstprosesser. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til våre visninger og faglige møteplasser!