UNG i kunst: Collective Rites: Common ground på Tøyen

Tøyen, Oslo,
lørdag 14. mai,
kl. 12.00 – 13.00

Lørdag 14. mai fra kl 12.00 på Biblo, i gatene, på torget og ute på Tøyen!

Hva er lyden av Tøyen? Dansen på Tøyen? Hva betyr Tøyen for deg? Hvor liker du deg? Hva er det vi deler og har til felles? Bli med, lag og del en lyd, en dans, en bevegelse, en lek og en fortelling sammen med oss.

Hvilke steder i lokalsamfunnet er viktig for vår identitet og betyr noe for oss?

Og hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag? 

Collective Rites springer ut av TekstLabs arbeid i lokalsamfunn med barn og ungdom på Tøyen, Grønland og Holmlia, der vi over tid har arbeidet med å utvikle prosjekter knyttet til identitet, sted og tilhørighet. Gjennom arbeidet med Collective Rites tilrettelegger vi en serie undersøkende, tverrfaglige og interaktive live art stunts, møter, aktiviteter, performances, visninger og installasjoner i det offentlige rom i møte med lokalsamfunnet. Kunstnere i samspill med barn, ungdom og lokalsamfunnet utforsker og undersøker sted, minner, fellesskap, identitet og tilhørighet. Produksjonene blir et møtested på tvers av generasjoner og kultur.

Collective Rites er et av TekstLabs kunstneriske program og produksjoner, som arbeider dokumentarisk-biografisk med utgangspunkt i steder som betyr mye for hver av oss, og som vi opplever tilhørighet til og bærer med oss gjennom livet.

Collective Rites er støttet av KORO og Norsk Kulturråd 

Foto: Mariama N’Jai