TekstLabkollektivet: Collective Rites

16. aug. – 20. aug.

I 2021 jobber Tekstlab med sin nye produksjon Collective Rites med tverrfaglige kollektive prosesser rundt temaet sted, tilhørighet, minner og identitet.

Collective Rites vender vi perspektivet fra utforskning av individuell til kollektiv identitet:

har vi noe felles som skaper tilhørighet til hverandre i dagens hyper-liberale samfunn der hvert individ flyter fritt mellom steder, arbeidsplass og mennesker? Vi tar utgangspunkt i en forståelse av at kollektiv identitet er knyttet til opplevd tilhørighet i «community» som skapes gjennom felles aktiviteter i det lille lokale samfunnet. Vi ser disse aktivitetene som kollektive ritualer som over tid skaper felles forståelse av identitet i relasjon til sitt «sted». Konkret undersøker vi hvilke steder som er viktige for vår identitet, og hva det er ved stedene, hendelsene, som gjør at noe/noen steder setter seg i kroppen, i minnet og gjør noe med oss. Og vi stiller spørsmålet: hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag?

Collective Rites er en serie site spesifikk- og kunst i det offentlige rom visninger på Tøyen og Grønland under TekstLab Festivalen Glokale Stemmer 18.-31. oktober 2021 i samarbeid med  Dramatikkens hus, Interkulturelt Museum, Sentralen, Cafeteatret / Nordic Black Theatre og Deichman Biblo Tøyen.

Vi bygger på erfaringer og arbeid fra tidligere utforskning i prosjekt Minner: Kropp og utviklingsprosessen inngår som del av TekstLabs dokumentariske kunstnerisk prosjekt, the politics of identity. Her utforsker barn, ungdom og kunstnere den personlige erfaringen med å leve i et glokalt samfunn hvor det globale utgjør våre daglige liv, på en måte som utfordrer hvordan vi forstår oss selv, og de andre. Dette danner grunnlag for sceniske fortellinger som utvider forståelsen av egen identitet, tilhørighet, utenforskap og felleskap.