TekstLab Scratch

BILLETTER

Sentralen, Marmorsalen,
mandag 25. oktober,
kl. 19.00 – 21.00

Mandag 25. oktober kl. 19 ønsker vi velkommen til TekstLab Scratch kveld i Marmorsalen på Sentralen. På scenen møter du de råeste stemmene fra hele Oslo. 

Gratis inngang!

Barn, ungdom og scenekunstnere fyller Marmor på Sentralen med nyskrevne tekster, musikk, kunst, performance, rap, dans og poesi.

Har du en idé eller konsept du vil prøve ut på scenen?

Meld deg på her: ung@tekstlab.com

Hva er Scratch? Scratch er en åpen work-in-progress arena:

Scratch er et uttrykk for en prosess som starter helt fra grunnen. Deltakerne har en idé eller konsept som de ønsker å utvikle videre. Det kan være lyd/musikk, dans/bevegelse, muntlig eller skriftlig språk, video, objekt, film eller en kombinasjon av disse. TekstLab lager en ramme – et prøverom/laboratorium – der barn, ungdom & unge kunstnere eksperimenterer med å finne ut hvordan ideen kan føre til nye historier og uttrykk med tilpasset veiledning av kunstnere.

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021.

TekstLab er støttet av: Gjensidigestiftelsen, Bergesenstiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival

Foto: Ortenheim Photography