TekstLab på Oslo kommune kulturkonferanse om Community programming på Gamle Munch

tirsdag 5. desember,
kl. 13.00 – 16.30

For første gang inviterer Oslo kommune til kulturkonferanse i bankettsalen på Rådhuset. Tema er ambisjoner for kulturbyen Oslo. Kunstnerisk leder i TekstLab, Shanti Brahmachari, holder innlegg om Community Programming på Gamle Munch.

Anita Leirvik North, ny kulturbyråd i Oslo kommune sier dette: – “… Jeg håper kulturkonferansen blir en viktig møteplass hvor vi kan utveksle erfaringer og synspunkter på kulturfeltet, og hvor vi kan diskutere hvordan vi fortsetter den positive utviklingen for kulturbyen Oslo…”. 

“– Kultur skaper Oslo gjennom å bygge identitet og tilhørighet, og er sentralt i byutviklingen. Det brede kulturtilbudet vårt skaper verdi både i form av arbeidsplasser og attraktivitet. Oslo får stadig større oppmerksomhet internasjonalt som en viktig kulturdestinasjon, samtidig som vi har et næringsliv som hevder seg innen bærekraft og innovative løsninger. Gjennom samarbeid på tvers har Oslo alle forutsetninger for å bli hovedstaden for kreativitet, sier Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten.”

TekstLab ser frem til å være en del av denne unike kulturkonferansen.