TekstLab på åpent innspillsmøte om økt deltakelse i kulturlivet

Gamle Munch, Tøyengata 53,
torsdag 16. februar,
kl. 14.30 – 16.30

Vi jobber for et mer inkluderende kulturliv!

Torsdag 16.2 kl 14:30 inviterer byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal til åpent innspillsmøte om økt deltakelse i kulturlivet på det gamle Munchmuseet på Tøyen. 

I møte vil vi diskutere disse spørsmålene:

1. Hva er de viktigste hindringene for å delta i kulturlivet?

2. I hvilke deler/områder av kulturlivet oppleves hindringene som mest framtredende?

3. Hva kan kommunen og kultursektoren gjøre sammen og hver for seg, for at flere kan delta i kulturlivet?

4. Hva kan det profesjonelle kulturlivet og det frivillige/amatørkulturen gjøre sammen og hver for seg, for at flere kan delta i kulturlivet? 

For å delta må du melde deg på her senest 13. februar 2023:

https://forms.office.com/e/bf4dVrbPRb

Foto: Tale Hendnes