TekstLab metode på KHiO- Praktisk Pedagogisk Utdanning

Kunsthøgskolen i Oslo,
mandag 29. august,
kl. 13.00 – 16.00

Skapende arbeid med barn og unge – ved scenekunstner, dramaturg og pedagog Shanti Brahmachari

Shanti Brahmachari underviser i Praktisk- pedagogisk utdanning for dans og teater kunstnere på KHIO.

Modulen TekstLab «skapende arbeid med barn og unge – hvordan lede kreative og kunstpedagogiske prosesser».

Undervisningen tar utgangspunkt i TekstLab metode med tilpasning til skole og barne- og ungdomsgrupper, fra bredde tilbud til fordypning og talent utvikling. Metoden og pedagogikken har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i skapende og tverrfaglige prosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. Studentene skal få innføring i ideene som ligger til grunn for metoden, praktiske øvelser med utprøving av metode, og hvordan metoden tilpasses ulike elevgrupper.  

Undervisningen bestå av praktiske arbeid med ulike faser i skapende skriving, tekst utvikling og performans og ha dette som utgangspunkt for refleksjon og samtale om TekstLab metode og arbeidsform.

*Lukket arrangement