Skapende arbeid med barn og unge

Oslo National Academy of the Arts, Fossveien 24,
tirsdag 14. september,
kl. 13.00 – 16.00

Shanti Brahmachari underviser i praktisk pedagogisk videreutdanning for kunstnere på KHIO.

Studentene skal lære om kreativitet og skapende prosesser med barn og ungdom. Undervisningen tar utgangspunkt i metode utviklet i TekstLab med tilpasning av metoden til skole og barne- og ungdomsgrupper. Metoden og pedagogikken har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i prosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. Studentene skal få innføring i ideene som ligger til grunn for metoden, praktiske øvelser med utprøving av metode, og hvordan metoden tilpasses ulike elevgrupper.  

Undervisningen vil hovedsakelig bestå av praktiske arbeid med ulike faser i skapende prosesser, og ha dette som utgangspunkt for refleksjon og samtale om metode og arbeidsform.

*Lukket arrangement