Prøverom Ung

BILLETTER

Sentralen, Hvelvet,
søndag 24. oktober,
kl. 14.00 – 15.00

Live performance Lab med TekstLab Unge Stemmer og samtale med publikum ledet av Hanna Filomen Mjåvatn og Lars Kjemphol

TekstLab Prøverom ble opprettet i 2008 og er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir ungdom og kunstnere mulighet til å utvikle sin egen kunst, fordype seg, teste ut nye tanker og formspråk.  en kunstnerisk idé, konsept eller tekst over lengre tid. Deltakerne får tilgang til rom og veiledning tilpasset prosjekter, mulighet til arbeide og vise på lokale arenaer, scener, gallerier og festivaler.

Gratis inngang, åpent for alle

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. Med nye stemmer, historier og uttrykk av kunstnere, barn og ungdom fra hele Oslo. Forestillinger, konserter, workshops, fagseminar-serien: Kunst som politikk, dialogmøter, internasjonale gjester og samtaler etter hver visning.

TekstLab er støttet av: Gjensidigestiftelsen, Bergesenstiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival

Foto: Ortenheim Photography