Prøverom: Hanna Asefaw – Alt blir ikke bra

Sentralen,
onsdag 23. februar,
kl. 10.00 – 16.00

I «Alt blir ikke bra» inviterer Hanna Asefaw publikum inn til hennes lockdownspace – til soverommet, som plutselig blir altfor mange steder samtidig og har algoritmike vinduer som eneste kilde til omverdenen. Ved bruk av tekst, lyd og bevegelse, gjenskapes prosessene og milepælene som er blitt en del av våre kollektive minner, samtidig som man får et innblikk i de intime og private opplevelse av dem.

Hanna Asefaw er samfunnsgeograf og skrive-/scenekunstner som gjennom blant annet poesi, nysirkus og musikk, formidler sammenhengen mellom det private og det politiske – det personlige og strukturelle – det nære og det svære. Hun har vært med i TekstLab Ung siden 2015, og TekstLab Inkubator siden 2019, hvor hun har utviklet prosjektene “Lita Tue” og “Alt blir ikke bra”. 

I uke 8 arbeider Hanna i TekstLab prøverom med kunstnerisk veiledning fra Hanna Filomen Mjåvatn og Alma Bø.

Les mer om TekstLab prøverom for kunstnere.

Foto: Lars Kjemphol