Prosessvisning av Carl Aquilizan og panelsamtale om kjønnsnormer og kjønnsroller i kunsten

BILLETTER

Sentralen / Gymsalen,
torsdag 23. juni,
kl. 19.00 – 20.30

Velkommen til prosess visning av “Blooming”, der Carl Aquilizan deler av sin kunstneriske prosess. Etter visningen leder han en panelsamtale som en del av TekstLabs program Kunst som politikk. I seminar­ serien Kunst som politikk reflekterer de unge over tema som er direkte koplet til egne forestillinger eller er relevante for dem.

I denne visningen skal Frid Ding, tidligere TekstLab Unge stemmer og TekstLabs nyeste Inkubator kunstner, og Elias Elvegaard fra TekstLab Unge Stemmer delta. I Inkubator har Carl siden våren 2021 jobbet med «Flower boy». Carl har gjennom forestillingen “Flowerboy” utforsket kjønnsnormer fra et perspektiv av å vokse oppmellom vestlig og asiatisk kultur. Erfaringer om hvordan maskulinitet og femininitet blir ansett i vestlig og asiatisk kultur, der kjønnsnormer og -idealer, er bakgrunnen for arbeidet. Carl har hatt veiledning av Huy Le Vo, Shanti Brahmachari og Hanna Filomen Mjåvatn. Prosjektet “Blooming” er en videreføring av “Flowerboy”, og utvikles sammen med andre dansekunstnere.

Etter visningen vil det bli en panelsamtale om kjønnsnormer og kjønnsroller i kunsten. Panelsamtalen er en del av TekstLabs program Kunst som politikk. I dette programmet knyttes aktuelle prosjekter til identitet og det personlige i kunsten og møtes i en samtale om å se – og å ikke se seg selv i kunsten. Hva innebærer det å ta et oppgjør med den normative forståelsen for hva en kan være og gjøre? 

Paneldebatten ledes av Carl og her kan dere høre om erfaringer om hvordan samfunnets kjønnsnormer og forventninger har formet dem og hvordan de jobber med kjønnstematikk i deres kunstneriske arbeid. Vjolla Emiri, Miki Gebrelul og Mabell Holand deltar i panelsamtalen.

Foto: Antero Hein

Kostyme: Chris Le