PRIDE: Ung i kunst med Elias Elvegaard, Selina Riise, Theo Myking og Jørgen Eide

BILLETTER

Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo,
tirsdag 27. juni,
kl. 20.30 – 21.30

TEKSTLAB: Ung i kunst med Elias Elvegaard

Hvordan er det å være ung i kunst? Elias Elvegaard er en ung og skeiv kunstner som i prosjektet Crushing Membrane utforsker egen identitet, personlige opplevelser og refleksjoner om utenforskap, annerledeshet, motstand, frihet og selvsensur.

Hvordan orienterer unge kunstnere seg i et landskap påvirket av fravær av rollemodeller og begrenset representasjon? Hvorfor er det viktig at unge opplever stemmer, fortellinger og kropper de kan identifisere seg med i kunsten?

TEKSTLAB: Ung i kunst med Elias Elvegaard

Hvordan er det å være ung i kunst? Elias Elvegaard er en ung og skeiv kunstner som i prosjektet Crushing Membrane utforsker egen identitet, personlige opplevelser og refleksjoner om utenforskap, annerledeshet, motstand, frihet og selvsensur.

Hvordan orienterer unge kunstnere seg i et landskap påvirket av fravær av rollemodeller og begrenset representasjon? Hvorfor er det viktig at unge opplever stemmer, fortellinger og kropper de kan identifisere seg med i kunsten?

I panelsamtalen reflekterer vi rundt ulike perspektiver og definisjonsmakt. Hva tillater vi og ikke, – i oss selv, i kunsten og verden vi lever i? Hva oppleves som lov og ikke lov? Er kunsten en fri og åpen arena for alle?

En panelsamtale med Elias Elvegaard, Selina Riise, Theo Myking og Jørgen Eide.

I forkant av panelsamtalen inviterer vi til visning av Crushing Membrane kl. 19.00 – performance av og med Elias Elvegaard i samarbeid med Pride scenekunstprogram kl. 19.00 på BO (Billedkunstnere i Oslo), Rådhusgata 19 – 1 minutt spasertur unna Legenes hus.

Gratis inngang på begge arrangementer.

Velkommen!

OM TEKSTLAB

– Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk

TekstLab ble etablert i 2008 og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. Vi arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TEKSTLABs fagprogram: Kunst som politikk og Ung i kunst

TekstLabs fagprogram består av to seminarrekker: Kunst som politikk og Ung i kunst. Her kobler vi kunsten og samfunnet gjennom publikumssamtaler, paneldebatt og fagseminarer.

Programmet er støttet av Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB, Oslo Kommune og Talent Norge

www.tekstlab.com

Foto: Tale Hendnes