Ornilia Ubisse Prøverom: Protest for One

fredag 23. september,
kl. 10.00 – 15.00

Protest for One

Ornilia var med i TekstLab Inkubator fra 2017, og i 2022  jobber hun i residens i TekstLab, som teaching artist og kunstnere. I prøverom jobber hun med «Protest for One». Produksjon er støttet av Norsk Kulturråd.  Hennes arbeid tar ofte utgangspunkt i bevegelseserfaringer og om forholdet kropp, bevegelse og energi.  Ornilia bruker også vokal formidling, med vektleggelse på pust, stemmebruk og flerspråklighet i det å tolke ulike kulturers ritualer og historie. 

Inkubator utviklet hun soloprosjektene «Rua 57», og «Chaos in the Box» med veiledning av Shanti Brahmachari,  Catrine Bjørndalen, og Cecilie Lindeman Steen, og  Mia Habib og Melanie Fieldseth. I Rua 57 inviterer Ubisse publikum med på en reise tilbake til barndomsminnene fra Mosambik. Forestillingen ble vist på Kloden i 2021 – Les mer-på scenekunst.no https://www.scenekunst.no/sak/kunstnerbredden-i-oslos-gater/

Ornilia har vært med i TekstLab siden 2016, og siden den gang deltatt i en rekke TekstLab-produksjoner som «Minner: Kropp» og «TekstLab Interakt» på DKS-turné  ( av Shanti Brahmachari i 2017 og 2018, TekstLabs jubileumsfestival  “Glokale stemmer“ (2018),  TekstLab festivalen i 2019 og TekstLab Performing Arts FestivalGlokale Stemmer (2021). Ornilia er samskapende kunstner i TekstLabs kollektive produksjoner Collective Rites: Common Ground, og er med i TekstLabs Teaching artist program for barn og unge, på Deichmans Biblo, Tøyen.

Veiledere: Melanie Fieldseth & Shanti Brahmachari

dobbelsjekke tid