Ornilia Ubisse Prøverom

tirsdag 28. juni,
kl. 10.00 – 14.00

Ornilia var med i Inkubator fra juni 2017, og har i 2022 en ny periode i prøverom og som teaching artist i TekstLab Ung. Hennes arbeid tar ofte utgangspunkt i bevegelseserfaringer og om forholdet kropp, bevegelse og energi.  Ornilia bruker også vokal formidling, med vektleggelse på pust, stemmebruk og flerspråklighet i det å tolke ulike kulturers ritualer og historie.  Veileder Melanie F og Shanti  Brahmachari