Ornilia Ubisse Prøverom: Protest for One

Intercultural Museum, Tøyenbekken 5,
onsdag 21. september,
kl. 11.00 – 13.00

Protest for One

Ornillia Ubisse

Ornilia var med i TekstLab Inkubator fra 2017. Hennes arbeid tar ofte utgangspunkt i bevegelseserfaringer og om forholdet kropp, bevegelse og energi.  Ornilia bruker også vokal formidling, med vektleggelse på pust, stemmebruk og flerspråklighet i det å tolke ulike kulturers ritualer og historie. 

Inkubator utviklet hun soloprosjektene «Rua 57», og «Chaos in the Box» med veiledning av Shanti Brahmachari, Melanie Fieldseth, Mia Habib og Cecilie Lindeman Steen. I Rua 57 inviterer Ubisse publikum med på en reise tilbake til barndomsminnene fra Mosambik. 

Ornilia har vært med i TekstLab siden 2016, og siden den gang deltatt i en rekke TekstLab-produksjoner som «Minner: Kropp» og «TekstLab Interakt» på DKS-turné i 2017 og 2018, TekstLabs jubileumsfestival  “Glokale stemmer“ (2018),  TekstLab festivalen i 2019 og TekstLab Performing Arts FestivalGlokale Stemmer (2021). Ornilia er samskapende kunstner i TekstLabs kollektive produksjoner Collective Rites, og er med i TekstLabs Teaching artist program for barn og unge.