Ninthu Prøverom med Uma Feed Tjelte

søndag 4. september,
kl. 12.00 – 15.00

Ninthu Paramalingam er utdannet samfunnsgeograf og har jobbet med tematikk om trygghet i relasjon til vold mot kvinner og minoriteter i byplanleggingsperspektiv, klasseundertrykkelse og rasisme.

Ninthu ble tatt opp i Inkubator mars 2022. Her skal hun utforske egne tekster, og utforske hvordan disse kan brukes i en tverrfaglig sammenheng ved å utforske lyd, bilder og video. Ninthu har også erfaring med radio og håper dette kan komme til nytte i sitt videre arbeide ved å jobbe mNinthu ble med i TekstLab Unge Stemmer i 2020 hvor hun har utviklet nye tekster og poesi om minner. I Prøverom 2021 fikk Ninthu erfaring med å jobbe med egne tekster og kombinere disse med visuelle utrykk. Ninthu har deltatt på flere av TekstLabs visninger som Scratch kveld og Festivalen Glokale stemmer på Cafeteatret og Sentralen.

Ninthu ble med i TekstLab Unge Stemmer i 2020 hvor hun har utviklet nye tekster og poesi om minner. I Prøverom 2021 fikk Ninthu erfaring med å jobbe med egne tekster og kombinere disse med visuelle utrykk. Ninthu har deltatt på flere av TekstLabs visninger som Scratch kveld og Festivalen Glokale stemmer på Cafeteatret og Sentralen. Veiledere for Ninthu er Shanti Brahmachari og Uma Feed Tjelta.