NINTHU PARAMALINGAM, VI STÅR OPP SOM SOLA / Gamle Munch

BILLETTER

Unge Munch på Gamle Munch, Tøyengata 53,
torsdag 17. november,
kl. 19.00 – 20.00

En prosessvisning med utforskning av temaer som identitet, avkolonialisering og globalisering. Visningen tar utgangspunkt i poesi, og vever sammen familiebilder med eget foto og videomateriale. Velkommen til et multimediaprosjekt der poesi om mødre og mat oppfordrer til forandring i samfunnet.

Konsept/idé/utøver: Ninthu Paramalingam
Kunstnerisk veiledning: Shanti Brahmachari, Uma Feed Tjelta og Cecilie Lindeman Steen
Produsent: TekstLab
Støtte: Ninthu Paramalingam er kunstner i TekstLab Inkubator, støttet av Talent Norge

Foto: Lars Kjemphol / TekstLab Unge Stemmer 10 år

Arrangementet er en del av TekstLab Festival Glokale Stemmer 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. 

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com • facebook.com/ungegamlemunch • @ungegamlemunch • hei@ungegamlemunch.com • facebook.com/XMunchX • tekstlab.com/festival • facebook.com/TekstLabfestival • @tekstLab • ung@admin

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.