Ninthu Paramalingam i Prøverom

tirsdag 10. mai,
kl. 11.00 – 17.00

Ninthu ble tatt opp i Inkubator mars 2022. I Prøverom skal hun utforske egne tekster, og utforske hvordan disse kan brukes i en tverrfaglig sammenheng ved å utforske lyd, bilder og video. I TekstLab Inkubator vil hun formidle sitt politiske engasjement gjennom en tverrfaglig tilnærming og i tilknytning til hennes bakgrunn fra Eelam. Hennes politiske engasjement består i å undersøke komplekse og politiske temaer som omhandler mat som politikk, migrasjon, identitet og nykolonialisme.