Ninthu Paramalingam i Prøverom

tirsdag 6. september,
kl. 15.00 – 18.00

Ninthu Paramalingam er utdannet samfunnsgeograf og har jobbet med tematikk om trygghet i relasjon til vold mot kvinner og minoriteter i byplanleggingsperspektiv, klasseundertrykkelse og rasisme.

Ninthu ble tatt opp i Inkubator mars 2022. Her skal hun utforske egne tekster, og utforske hvordan disse kan brukes i en tverrfaglig sammenheng ved å utforske lyd, bilder og video. Ninthu har erfaring med radio og podcast og håper dette kan komme til nytte i sitt videre arbeide ved å jobbe med tekstbasert materiale. I TekstLab Inkubator vil hun formidle sitt politiske engasjement gjennom en tverrfaglig tilnærming og i tilknytning til hennes bakgrunn fra Eelam. 

Ninthu ble med i TekstLab Unge Stemmer i 2020 hvor hun har utviklet nye tekster og poesi om minner. I Prøverom 2021 fikk Ninthu erfaring med å jobbe med egne tekster og kombinere disse med visuelle utrykk. Ninthu har deltatt på flere av TekstLabs visninger som Scratch kveld og Festivalen Glokale stemmer på Cafeteatret og Sentralen.