Prøverom: Nami Kitagawa Aam & Mafalda Silva, Flyttenarrativer

IKM Museumsleilighet,
lørdag 30. oktober,
kl. 13.00 – 15.30

En samling flyttefortellinger i museumsleiligheten på Intekuturelt Museum på Tøyengata 38.

Vi deler historier med hverandre og lager lydinstallasjoner om det å flytte fra et sted til en annen.

Flyttenarrativer er utviklet gjennom TekstLab Prøverom, i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Nami Kitagawa Aam og Mafalda Silva utforsker tematikken rundt hva et hjem er og kan være, gjennom tegning og lydverksted i mottaksklasser. I denne fasen av prosjektet invitere de publikum til å dele flytte-fortellinger i museumsleiligheten på Grønland.

Gjennom utforskning og utprøving, også i samspill med de unge, ønsker de å videre utforske tematikken rundt det å reise fra ett sted til et annet.

Utøver: Nami Kitagawa & Mafalda Silva

Veiledere: Shanti Brahmachari & Alma Bø

Workshops  i samarbeid med barn fra Lakkegata og Møllergata skole

Produsent: TekstLab

Foto: Christian Glomnes

OBS! Få Plasser på hver visning- hver 30 min mellom kl. 13 – 1530

Ta med egen mobil og headsett/øreplugg. Dette er en lydinstallasjon og du vil trenge mobil med øreplugg for å få med deg installasjonen.

Book gratisbillett:

Visning kl. 13.00

Visning kl. 13.30

Visning kl. 14.00

Visning kl. 14.30

Visning kl. 15.00

Visning kl. 15.30

Gratis inngang, åpent for alle

Les mer om Tekstlab Prøverom  https://www.tekstlab.com/scratch/scratch-for-kunstnere/

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en kunstnerisk idé, konsept eller tekst over lengre tid.

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. 

TekstLab er støttet av: Bergesenstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival