Prøverom: Nami Kitagawa Aam & Mafalda Silva, Flyttenarrativer

IKM Museumsleilighet,
lørdag 30. oktober,
kl. 13.00 – 15.30

En samling flyttefortellinger i museumsleiligheten på Intekuturelt Museum på Tøyengata 38.

Vi deler historier med hverandre og lager lydinstallasjoner om det å flytte fra et sted til en annen.

Flyttenarrativer er utviklet gjennom TekstLab Prøverom, i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Nami Kitagawa Aam og Mafalda Silva utforsker tematikken rundt hva et hjem er og kan være, gjennom tegning og lydverksted i mottaksklasser. I denne fasen av prosjektet invitere de publikum til å dele flytte-fortellinger i museumsleiligheten på Grønland.

Gjennom utforskning og utprøving, også i samspill med de unge, ønsker de å videre utforske tematikken rundt det å reise fra ett sted til et annet.

Utøver: Nami Kitagawa & Mafalda Silva

Veiledere: Shanti Brahmachari & Alma Bø

Workshops  i samarbeid med barn fra Lakkegata og Møllergata skole

Produsent: TekstLab

Foto: Christian Glomnes

OBS! Få Plasser på hver visning- hver 30 min mellom kl. 13 – 1530

Ta med egen mobil og headsett/øreplugg. Dette er en lydinstallasjon og du vil trenge mobil med øreplugg for å få med deg installasjonen.

Book gratisbillett:

Visning kl. 13.00 Fullbooket

Visning kl. 13.30 Få billetter

Visning kl. 14.00

Visning kl. 14.30

Visning kl. 15.00 Få billetter

Visning kl. 15.30 Fullbooket

Gratis inngang, åpent for alle

Les mer om Tekstlab Prøverom  https://www.tekstlab.com/scratch/scratch-for-kunstnere/

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en kunstnerisk idé, konsept eller tekst over lengre tid.

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. 

TekstLab er støttet av: Bergesenstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival