NABOLAGETS UNGDOM TAR ORDET / Gamle Munch

BILLETTER

Unge Munch på Gamle Munch, Tøyengata 53,
lørdag 19. november,
kl. 17.30 – 18.30

Hvordan har ungdom i bydel Gamle Oslo det? Hvilke muligheter har ungdom til å forme sitt eget nabolag og lokalsamfunn? Hvem blir hørt og hvordan? Blir alle hensyn tatt? Er det lang vei til makta?

Med Sara Barzinje, Jon Aga, Abdullahi Hussein, Sana Ali og Hajar Benhammou.

Ingen påmelding, bare møt opp. 

 

Arrangementet er en del av TekstLab Glokale Stemmer Festival 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen.

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com  / facebook.com/ungegamlemunch / @ungegamlemunch / facebook.com/XMunchX / tekstlab.com/festival / facebook.com/TekstLab /@tekstLab / ung@tekstlab.com

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Bydel Gamle Oslo