Matchmaking for mangfold / Kulturrådet

Kulturrådet, Mølleparken 2,
tirsdag 11. mai,
kl. 10.00 – 12.00

Kulturrådet inviterer til digital samling om hvordan kultursektoren kan samarbeide med kompetanseaktører for økt mangfold. Les mer.