KUNST SOM POLITIKK: DECOLONIZING OUR BODIES AND EMOTIONS / Gamle Munch

BILLETTER

Unge Munch på Gamle Munch, Tøyengata 53,
fredag 18. november,
kl. 20.00 – 21.00

Samtale om hva den koloniale fortiden gjør med oss gjennom de historiene vi bærer med oss fra familie og samfunn. Hva betyr dette for oss som mennesker og kunstnere? Kunstnere deler sine erfaringer og utfordrer et vestlig narrativ av hvilken kunst som skapes, aksepteres og hvordan kunst og kulturarv approprieres eller dokumenteres og arkiveres. Vi diskuterer viktigheten av å arkivere arbeidet vårt og Awate (UK) vil presentere hans prosjekt: Hip-Hop & Pedagogy Archive project.

Samtale med kunstnerne Ornilia Ubisse, Awate og Hanna Asefaw.


Foto: Tale Hendnes / Lars Kjemphol

 

Arrangementet er en del av TekstLab Glokale Stemmer Festival 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. 

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com • facebook.com/ungegamlemunch • @ungegamlemunch • hei@ungegamlemunch.com • facebook.com/XMunchX • tekstlab.com/festival • facebook.com/TekstLabfestival • @tekstLab • ung@admin

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.