Kunst som politikk: Å se seg selv i kunsten

BILLETTER

Sentralen, Forstanderskapssalen,
torsdag 21. oktober,
kl. 16.30 – 17.30

TekstLab-kunstnere, deriblant Carl Aquilizan og Susanne Xin, med aktuelle prosjekter knyttet til identitet og det personlige i kunsten møtes i en samtale om hva det innebærer å ta et oppgjør med den normative forståelsen for hva en kan være og gjøre. En samtale med utgangspunkt i kjønnsroller/kjønnsidealer, maskulinitet/femininitet og det dokumentariske. 

Carl Joseph Aquilizan er koreograf, utøver og skribent. Han er Inkubator-deltaker fra 2021 hvor han har utviklet soloprosjektet Flower Boy. Han er med i TekstLabs Teaching Artist program og er samskapende kunstner i kollektive produksjoner.

Susanne Xin er kunstner og pianist. Etter å ha deltatt i TekstLab Unge Stemmer og Prøverom Ung er hun nyeste tilskudd til TekstLab Inkubator. Susanne er involvert som teaching artist for barn og ungdom og samskapende kunstner i TekstLabs kollektive prosjekter, i tillegg til å utvikle sitt eget prosjekt Cây đa.

Gratis inngang, åpent for alle

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021. 

TekstLab er støttet av: Gjensidigestiftelsen, Bergesenstiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival

Foto: Joshua Jacob