Inkubator prøverom: «Brunt hus» / Frid Ding

Sentralen, Øvre Slottsgate 3,
mandag 3. oktober,
kl. 10.00 – 13.00

Frid har vært med i TekstLab Unge Stemmer siden 2019. Her har de fordypet seg i arbeidet med tekst, bevegelse og film og utviklet sine egne ideer, prosjekter, tekster og kollektive fortellinger sammen med andre ungdommer og kunstnere. Fra 2022 er Frid en av kunstnerne i TekstLab Inkubator hvor de utvikler prosjektet “Brunt hus”. I “Brunt hus” utforsker Frid flere spørsmål knyttet til hjem, identitet og tilhørighet. Hva er et hjem? Med dans, tekst, lyd og video utforsker Frid Ding hvordan de kan ta med publikum på en reise gjennom egne barndomsminner, opplevelser og følelser av sted og tilhørighet. 

Frid har vært med i flere produksjoner og visninger på en rekke av TekstLabs festivaler og arrangementer som Ung i kunst, Glokale stemmer og Scratch-kvelder ved arenaer som Interkulturelt Museum, Sentralen, i det digitale og offentlige rom. I år er også Frid stipendiat ved Danvik Folkehøgskole.

Kunstneriske veiledere: Shanti Brahmachari, Hanna Filomen Mjåvatn og Ornilia Ubisse

Foto: Ortenheim Photography