SUSANNE XIN, CÂY ĐA / Gamle Munch

BILLETTER

Unge Munch på Gamle Munch, Tøyengata 53,
lørdag 12. november,
kl. 19.00 – 20.00

En musikalsk og dokumentarisk soloforestilling/ konsert/ performance om pappas reise som båtflyktning fra Vietnamkrigen. Minnene uttrykkes gjennom «extended techniques» og preparering av flygelet sammen med tekst og bevegelse. Intensjonen er å formidle de komplekse følelsene av å være i flukt som håp dualitet, sårbarhet og tilhørighet.

Konsept/idé/utøver: Susanne Xin
Kunstnerisk veiledning: Ellen Ugelvik, Shanti Brahmachari, Cecilie Lindeman Steen, Huy Le Vo og Uma Feed Tjelta
Produsent: TekstLab
Støttet av: Susanne Xin er kunstner i TekstLab Inkubator, støttet av Talent Norge og Fritt Ord

Foto: Lars Kjemphol / TekstLab Unge Stemmer 10 år på Caféteatret, Nordic Black Theatre

Arrangementet er en del av TekstLab Festival Glokale Stemmer 12.-21. november 2022. Gratis inngang på alle arrangementer.

TekstLabs arrangementer og festival på Gamle Munch er en del av prosjektet Unge Munch på Gamle Munch 4.-25. november 2022: Et sted for, av og med skapende unge, et sted for mangfold, inkludering og fellesskap for alle barn og ungdommer, familie, nabolag, bydel og byen. 

Unge Munch på Gamle Munch er et samarbeid mellom TekstLab, Forandringshuset, Agenda X, Tabanka Dance Ensemble og Fargespill, Oslo.

TekstLab er en del av det lokale initiativet XMunchX, en paraply for Tøyenbaserte organisasjoner. Gratis inngang på alle arrangementer.

ungegamlemunch.com • facebook.com/ungegamlemunch • @ungegamlemunch • hei@ungegamlemunch.com • facebook.com/XMunchX • tekstlab.com/festival • facebook.com/TekstLabfestival • @tekstLab • ung@admin

Takk til alle våre støtte- og samarbeidspartnere, kunstnere, veiledere og TekstLab-team gjennom 10 år.

TekstLab er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Kulturrådet, Talent Norge, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken, KORO og Områdeløft Grønland og Tøyen.